Vår stödverksamhet drivs ur ett salutogent perspektiv, vilket innebär att vi fokuserar på framsteg framför bakslag, lösningar framför problem och på hälsa framför sjukdom.

 

 

SHEDO kunskap, opinion och stöd för professionella, drabbade och anhöriga.

 

Vihar beviljatsfinansiering av Allmänna Arvsfonden för att genomföra det treåriga Informationsprojektet Ego Nova om självskadebeteende och dubbelproblematiken självskadebeteende/ätstörningsproblematik.

 

SHEDO är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper.

Stöd för anhöriga Det finns fortfarande platser kvar till anhörigutbildningen som börjar i Malmö 27/8.

Välkommen till SHEDO!

 • shedo-tree SHEDO
  Vi är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende...
 • egonova-tree Ego Nova
  Föreningen SHEDO driver det treåriga informationsprojektet Ego Nova, om självskadebeteende och dubbelproblematiken självskadebeteende / ätstörningsproblematik...
 • prastkragar3 Har du frågor?
  Har du frågor eller funderingar är du mycket välkommen att kontakta oss! Maila oss gärna...
 • medlem-litensolros Bli medlem!
  SHEDO är en ideell förening, och beroende av medlemsavgifter och bidrag. Bli medlem du också!...

Historier

En själslig resa är en resa som aldrig tar slut och det är det som gör det så spännande...
Mikael,
Idag vill jag se mina erfarenheter som resurser med en förhoppning om att kunna vara en tillgång för andra...
Pia,
Idag har jag inga symtom på några diagnoser och jag har heller ingen kontakt med psykiatrin. Det finns hopp, även när det är som mörkast!...
Karin,